Guru dan Karyawan

Nama Jabatan Mata Pelajaran
Linovia Karmelita, S.Sos. Kepala Sekolah Sosiologi
Dra. Dyah Ariningrum Guru Mapel Bahasa Indonesia
Drs. Rahmat Basuki Guru Mapel Geografi
Purnomo, S.Pd. Guru Mapel PKN
Bahrudin Sunarjo, S.Pd. Guru Mapel Bahasa Indonesia
Eny Rusdiani, S.Pd. Guru Mapel Bahasa Inggris
Geter Sofyanudin, S.Pd. Guru Mapel Seni Budaya
Ari Budi Rahayu, S.Pd. Guru Mapel Ekonomi
Diyah, S.Pd., M.Pd. Guru Mapel Matematika
Siti Nurmutiah, S.Pd. Guru Mapel Bahasa Jawa
Ummu Faizah Rohmah, S.Pd. Guru Mapel Sejarah
Dian Kusumaningsih, S.Psi. Guru Mapel Bimbingan Konseling
Noman Purwoko Aji, S.Pd.Kor. Guru Mapel Penjaskes
Fista Adhi Hery.N, S.Pd.Si. Guru Mapel Fisika
Novi Sulistriyani, S.Pd. Guru Mapel Sosiologi
Anis Rahmawati, S.Kom. Guru Mapel TIK
Dwi Lestari Ernawati, S.Pt. Guru Mapel Biologi
Aris Darmawan, S.Pd. Guru Mapel Sejarah Indonesia
Suci Rahmawati, S.Pd. Guru Mapel Sosiologi
Lulu Nadyatami,S.Pd. Guru Mapel Bahasa Inggris
Aisyah Arminia, S.Pd. Guru Mapel Matematika
M.Frida Afgani A.S,S.Pd.Jas. Guru Mapel Penjaskes
Utari Dwi Setiyaningsih, S.Pd. Guru Mapel Kimia
Rifeky Azif Aby Syarif, S.Pd. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam
Varid Nur Arifin, S.Pd. Guru Mapel Bimbingan Konseling
Norma Sri Nintia, S.Pd. Guru Mapel Geografi
Susilowati Kepala Tata Usaha
Singgih Madiantoro Tenaga Administrasi Sekolah
Sri Wahyuni Tenaga Administrasi Sekolah
Rochani Tenaga Administrasi Sekolah
Sudarmono Tenaga Administrasi Sekolah
Pamuji Tenaga Administrasi Sekolah
Tri Sutrisno Agus Budiman, S.Pd.I Tenaga Administrasi Sekolah
Mohamad Romadhon Tenaga Administrasi Sekolah
Didi Nurafanudin Tenaga Administrasi Sekolah
Achmad Rifa’i Tenaga Administrasi Sekolah
Riski Agustiani Tenaga Administrasi Sekolah